Skip to main content

Ενδιαφερόμαστε για την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής και ιδιαίτερα για τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν. Έχουμε θεσπίσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων με σκοπό να ενημερώσει εσάς που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα https://www.defterakathara.gr/ αναφορικά με το είδος των δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας, το σκοπό της συλλογής και εν γένει επεξεργασίας τους, τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας και τους αποδέκτες αυτών, τα δικαιώματά και τις επιλογές σας καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας μαζί μας για κάθε ζήτημα που τυχόν σας απασχολεί σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων περιλαμβάνει:

 • Πληροφορίες για τον Υπεύθυνο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Το είδος των δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς.
 • Το σκοπό συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και τη νομιμοποιητική βάση για την επεξεργασία αυτών.
 • Τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνουμε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων,
 • Το διάστημα τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και τον τρόπο άσκησής τους.

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας:

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία», η οποία εδρεύει στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης με Α.Φ.Μ 094132463, ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ.

E-mail: info@haifoods.com

 

Πληροφορίες που συλλέγουμε

«Προσωπικά Δεδομένα» είναι κάθε πληροφορία η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου. Η Εταιρεία μας ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ συλλέγει τέτοιες πληροφορίες όταν χρησιμοποιείτε, ή αλληλεπιδράτε με αυτήν μέσω της ιστοσελίδας μας. Συγκεκριμένα: 

Μέσω της φόρμας Διαγωνισμός, προκειμένου να λάβετε μέρος στην κλήρωση για προϊόντα από τον Μακεδονικό Χαλβά, καθώς και για μια συλλεκτική τσάντα πολλαπλών χρήσεων, αφού συμπληρώσετε την οικολογική σας συμβουλή, θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε το όνομά σας, το επώνυμό σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου.

     

Συλλογή δεδομένων με αυτοματοποιημένα μέσα

 • Cookies

Περαιτέρω, κατά την αλληλεπίδρασή σας με την ιστοσελίδα μας, ορισμένα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα από τη συσκευή σας ή το πρόγραμμα διαδικτυακής περιήγησης που χρησιμοποιείτε («cookies»). Με τη χρήση των cookies, μικρά αρχεία κειμένου με πληροφορίες που χρησιμοποιούνται από τους δικτυακούς τόπους, κάνουν την εμπειρία σας ως χρήστη πιο αποτελεσματική στον Διαδικτυακό μας Τόπο.

Αναλυτικές πληροφορίες για το είδος των δεδομένων που συλλέγονται με αυτοματοποιημένα μέσα μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική μας για τα Cookies.

 

Πληροφορίες που αφορούν ανηλίκους

Η ιστοσελίδα δεν προσδιορίζεται για χρήση από ανήλικους κάτω των 15 ετών. Η εταιρεία μας ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ δεν συλλέγει Προσωπικά Δεδομένα ανηλίκων κάτω των 15 ετών χωρίς την συγκατάθεση από γονέα ή κηδεμόνα. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία μας ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ διαγράφει κάθε προσωπικό δεδομένο ανηλίκου κάτω των 13 ετών. Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας τέκνου νεότερου των 13 ετών και ανησυχείτε πως το τέκνο σας μπορεί να μας έχει παράσχει προσωπικά του δεδομένα, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο info@haifoods.com

 

Γιατί χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας προκειμένου:

 • Να διεξαχθεί και εν γένη να υλοποιηθεί ο παρόν Διαγωνισμός.
 • Να ολοκληρωθεί η συμμετοχή σας στον Διαγωνισμό.
 • Να ενημερώσουμε τους συμμετέχοντες που αναδείχθηκαν ως νικητές του Διαγωνισμού.
 • Να ανακοινώσουμε μέσω των social media και της ιστοσελίδας της εταιρείας μας του νικητές του Διαγωνισμού.
 • Να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας προκειμένου να σας αποδώσουμε τα δώρα, εφόσον αναδειχθείτε νικητές.
 • Να διεκπεραιώσουμε την διαδικασία μεταβίβασης των τυχών δώρων που κερδίσατε μέσω της συμμετοχής σας στον διαγωνισμό.

 

Άλλοι σκοποί: μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας με άλλους τρόπους. Στη περίπτωση αυτή θα παρέχουμε ειδικές ειδοποιήσεις προς ενημέρωσής σας όταν συλλέγουμε τα δεδομένα, ενώ θα εξασφαλίζουμε προ της επεξεργασίας την συγκατάθεσή σας, όπου αυτή απαιτείται.

 

Για την πραγμάτωση του σκοπών αυτών θα προβούμε στη συλλογή και εν γένει επεξεργασία μόνο όσων δεδομένων είναι συμβατά με τον σκοπό της επεξεργασίας.

 

Σε ποιους διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε, δύνανται να διαβιβάζονται σε τρίτους. Ειδικότερα:

 • Σε εργαζόμενους/προστηθέντες της εταιρείας μας ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ αποκλειστικά για τους σκοπούς της επεξεργασίας που αναφέρονται ανωτέρω.
 • Σε οποιαδήποτε αρμόδια εποπτική, δημόσια ή δικαστική αρχή, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ή από δικαστική απόφαση.
 • Σε λοιπούς τρίτους εξωτερικούς συνεργάτες μας που εκτελούν επεξεργασίες για λογαριασμό μας και δεσμεύονται όπως και εμείς για αντίστοιχο επίπεδο προστασίας των δεδομένων σας, όπως, εταιρείες ταχυμεταφορών διαφημιστικές εταιρείες,  πάροχοι πληροφορικής κλπ.
 • Πάσης φύσεως συμβούλους (νομικούς, οικονομικούς, τεχνικούς, ασφαλιστικούς κλπ.).

 

Δεν γνωστοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε χώρες όπου δεν υπάρχει κατάλληλο καθεστώς προστασίας δεδομένων. Ωστόσο, σε περίπτωση που θα χρειαστεί να πραγματοποιηθεί μια τέτοια μεταφορά δεδομένων, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται με ασφάλεια, π.χ. με τη χρήση τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων (Standard Contractual Clauses, SCC), θεσπιζομένων από την Επιτροπή.

 

Νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων  

Η εταιρεία μας ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ στηρίζεται στην ακόλουθη νομική βάση:

 • Εκτέλεση συμβάσεως: κατά την οποία εσείς ως υποκείμενο δεδομένων είστε συμβαλλόμενο μέρος κατά την συμμετοχή σας και συγκεκριμένα στα πλαίσια του προσυμβατικού σταδίου την υπό αίρεση σύμβασης δωρεάς. (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β’ ΓΚΠΔ).

 

Τα δικαιώματά σας 

Τα δικαιώματα σας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) είναι τα εξής:

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε.
 • Δικαίωμα διόρθωσης ελλιπών ή ανακριβών σας δεδομένων που διατηρεί η εταιρεία μας ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ
 • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Δικαίωμα περιορισμού της Επεξεργασίας των δεδομένων.
 • Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σε εσάς ή σε τρίτους. Μπορείτε να λαμβάνετε, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να τα διαβιβάζετε, υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις, σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας αρκεί αυτό να μην επηρεάζει  δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων (μόνο για αυτοματοποιημένη επεξεργασία  πληροφοριών τις οποίες μας παρείχατε με τη συγκατάθεσή σας ή για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης.)
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ανά πάσα στιγμή. Η εταιρεία μας ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ δύναται να μην ικανοποιήσει το εν λόγω δικαίωμά σας, εφόσον καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους επεξεργασίας που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 • Δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο (δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή). Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλεφωνικό κέντρο: +30 210 6475600, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.

 

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, καθώς και για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων παρακαλώ απευθυνθείτε εγγράφως στη διεύθυνση στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57009,  ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση Κατά κανόνα, το αίτημά σας θα ικανοποιείται, εντός μηνός από την παραλαβή του. Οι πληροφορίες, κάθε ανακοίνωση καθώς και όλες οι ενέργειες που αναλαμβάνονται κατά τα άρθρα 15 έως 22 και 34 GDPR, παρέχονται δωρεάν.

 

Ασφάλεια και Διατήρηση των Προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα ως συμμετέχοντες τηρούνται για τον χρόνο που είναι απαραίτητος για την διενέργεια και ολοκλήρωση του διαγωνισμού με την οριστική παραλαβή των δώρων και στη συνέχεια διαγράφονται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (το αργότερο εντός 6 μηνών από την ολοκλήρωση του διαγωνισμού). Τα δεδομένα των νικητών θα διατηρηθούν για 5 έτη από την διεξαγωγή του διαγωνισμού ενόψει, θεμελίωσης, άσκησης, υποστήριξης ή/και αντίκρουσης νομικών αξιώσεων μεταξύ των μερών.

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διεξάγεται με τρόπο που να διασφαλίζεται το απόρρητο αυτής. Η εταιρεία μας ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας των δεδομένων σας έναντι των κινδύνων από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Τα δεδομένα που μας παρέχετε προστατεύονται με κατάλληλες τεχνικές ασφάλειας πληροφοριών για την εξασφάλιση τόσο της ασφαλούς μεταφοράς τους μέσω του διαδικτύου, όσο της ασφαλούς αποθήκευσης σε Πληροφοριακά Συστήματα.

 

Ειδικές Κατηγορίες Δεδομένων

Σας ζητούμε να μην μας αποκαλύπτετε μέσω e-mail τραπεζικά σας δεδομένα, καθώς και ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αυτής της κατηγορίας δεν εξυπηρετεί σε καμία περίπτωση τους σκοπούς της επεξεργασίας, όπως αυτοί ορίζονται παραπάνω.

 

Links

Η ιστοσελίδα μας περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλες ιστοσελίδες. Η παρούσα δήλωση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν ισχύει όσον αφορά στην πρόσβαση του χρήστη σε άλλες ιστοσελίδες. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις πολιτικές απορρήτου των ιστοσελίδων αυτών για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς χειρίζονται τα δεδομένα σας.

Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες λοιπών τρίτων μερών στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων, hyperlinks ή banners τους (περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης όπως π.χ. το Facebook, YouTube, Instagram). Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεν εγγυάται ούτε δύναται να ελέγχει  τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο και την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων του ιστότοπου που παρατίθεται με σύνδεσμο (link). Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οφείλετε να απευθύνεστε στους αντίστοιχους ιστοτόπους που φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η πρόσβαση με τη χρήση των παρεχόμενων συνδέσμων στον εκάστοτε διαδικτυακό τόπο λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του χρήστη.

 

Ενημέρωση της παρούσας πολιτικής

Η τελευταία ενημέρωση της παρούσας πολιτικής πραγματοποιήθηκε στις  10/2/2023

 • Σας ενημερώνουμε ότι αυτή η πολιτική ενδέχεται να αλλάξει κατά περιόδους. Εφόσον αποφασίσουμε να αλλάξουμε την πολιτική μας θα σας ενημερώσουμε μέσω ειδοποιήσεων που θα εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας.
 • Εφόσον αποφασίσουμε να διαφοροποιήσουμε ουσιωδώς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, θα λάβετε προηγούμενη ενημέρωσης, ή όπου απαιτείται θα ζητηθεί η συγκατάθεσή σας πριν την εφαρμογή της νέας πολιτικής.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε απορία ή σχόλιο αναφορικά με την παρούσα πολιτική μας, καθώς και τις πρακτικές που ακολουθούμε, παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@haifoods.com